اسید سیتریک

اکتبر 23, 2021

سیتریک ماده کلیدی در اقتصاد زیستی

اسید سیتریک با توجه به واحدهای تولید بیوتکنولوژیکی جدید که عمدتاً در چین واقع شده اند. عرضه جهانی در دو دهه گذشته از کمتر از 0.5 […]
اکتبر 25, 2021

تفاوت بین سیترات سدیم و اسید سیتریک

سیترات سدیم چیست؟ سیترات سدیم یک ترکیب معدنی است که کاتیون های سدیم و آنیون های سیترات نسبت های مختلف دارد. سه نوع عمده از مولکول […]
نوامبر 1, 2021

نقش سیتریک در تولید اسنک ها

اسید سیتریک و سایراسیدهای آلی معمولاً در اجزای اصلی به کار رفته در غذاهای آماده وجود دارند. آنها می توانند به ویژه برای کنترل میکروبی در […]
نوامبر 14, 2021

چرخه اسید سیتریک از دیدگاه بیوشیمی

معرفی چرخه اسید سیتریک به عنوان مرکز میتوکندری برای مراحل نهایی کاتابولیسم اکسیداتیو اسکلت کربن برای کربوهیدرات ها، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب عمل می کند. […]

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟